Namen in vizija Zavoda za narodno suverenost

Zavod za narodno suverenost je ustanovljen z namenom ozaveščanja in informiranja ljudi o pomenu suverenosti, temeljnih svoboščinah in človekovih pravicah s ciljem povezati ljudi v aktivno mrežo državljanov, v kateri bodo aktivno delovali za skupno dobro suverene države Slovenije v skladu z vizijo, cilji in stališči zavoda. Ustanovljen je tudi z namenom vzpodbujanja in razvijanja pozitivnih vrednot življenja ter zavzemanja za izboljšanje kakovosti življenja vseh državljanov v svobodni in suvereni Republiki Sloveniji. Del aktivnosti zavoda je usmerjen k spodbujanju osebne rasti posameznikov, informiranju in izobraževanju in povezovanju z različnimi strokovnjaki, ki podpirajo vizijo zavoda.

Vizija zavoda je zdravo in kakovostno življenje vseh državljanov Republike Slovenije v svobodni, socialni, demokratični, pravni in suvereni državi, v kateri ima oblast ljudstvo. Vizija je, da kot suverena država nismo vključeni v mednarodne organizacije, kot so NATO, EU, WHO, WEF ipd., ampak smo na različnih področjih mednarodno povezani z drugimi državami po svetu. Naša vizija je tudi vzpostavljen lasten monetarni sistem s svojo mednarodno uveljavljeno denarno valuto.

Cilji zavoda so delovanje v smeri spoštovanja Ustave Republike Slovenije s poudarkom na zapisanem dejstvu, da je Slovenija suverena in demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo in v kateri se varuje človekove pravice in temeljne svoboščine.

Logotip zavoda predstavljata roki v zlati barvi, med njima je ptica – lastovica – v črni barvi.

naziv: Zavod za narodno suverenost, ozaveščanje o pomenu suverenosti, temeljnih svoboščinah in človekovih pravicah
kratek naziv: Zavod za narodno suverenost
sedež: Gorenje Zabukovje 4, Trebelno
davčna številka: 82527431
matična številka: 9113959000
TRR: SI56 6100 0002 7023 674 – Delavska Hranilnica d. d.

direktor: Andrej Dojnik
strokovni vodja: mag. Blaž Kavčič
kontakt: info@narodna-suverenost.si

Statut Zavoda za narodno suverenost

Pravilnik o delovanju članov Zavoda za narodno suverenost

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!