Sodelovanja z gibanji, iniciativami in organizacijami

Zavod si želi sodelovanja in povezovanja z vsemi drugimi skupinami, gibanji, iniciativami in organizacijami, ki se poistovetijo z našimi stališči, vizijo in cilji zavoda. Če želimo preživeti to, kar se je dogajalo, kar se dogaja in kar se bo dogajalo še naprej glede na načrte globalistov, se moramo povezati ter enotno, organizirano in s skupnimi cilji nastopiti v zaščiti naših pravic.

Zaščititi moramo svoja življenja, svobodo in zdravje ter suverenost naše države, predvsem pa moramo zaščititi naše otroke.

Institut za Bio in Tehnosferu

Hrvaški Institut za Bio i Tehnosferu deluje v skladu s svojimi cilji na področju informiranja, izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega sodelovanja z namenom analiziranja vseh zunanjih vplivov na naravo in okolje. Cilji inštituta so seznaniti ljudi z osnovami geoinženiringa, jih ozaveščati o elektro-magnetnem sevanju, spremljati procese v naravi/okolju, ki so povezani z uporabo umetnih elektromagnetnih sevanj in drugih tehnologij, ki vključujejo geoinženiring, ter proučevati vplive tehnologije/tehnosfere na živa bitja/biosfero.

Institut za Bio i Tehnosferu z Zavodom za narodno suverenost sodeluje na področju spremljanja pojavov na našem nebu, razumevanja geoinženiringa in ustvarjanja podatkovne baze zapisov kemičnih sledi na nebu.

Zavod za svobodo življenja

Zavod za svobodo življenja nudi strokovno pomoč in povezovanje državljanskim skupinam, povezuje se za ohranitev življenja v času t. i. korona ukrepov, zavzema se za svobodo odločanja o telesu in medicinskih posegih ter za svobodo gibanja in izražanja, opozarja na odvzem svoboščin in državljanskih pravic pod krinko varnosti, utemeljuje nujnost suverene nacionalne države in temeljne spremembe upravljanja družbe, razkriva globalni totalitarizem, prisilno digitalizacijo in korporacijski fašizem.

Zavod za svobodo življenja z Zavodom za narodno suverenost tesno sodeluje – njihovo delovanje je usmerjeno v iskanje dolgoročnih rešitev za uresničitev vizije Zavoda za narodno suverenost.

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!