Strokovni svet Zavoda za narodno suverenost

Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga sestavljajo koordinatorji strokovnih odborov. Ima predsednika in namestnika predsednika.

Naloge strokovnega sveta:

  • iskanje kratkoročnih rešitev za uresničitev vizije zavoda,
  • obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
  • odločanje o strokovnih vprašanjih,
  • določanje strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda,
  • podajanje mnenj in predlogov svetu zavodu in direktorju glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti.
error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!