Svet Zavoda za narodno suverenost

Svet zavoda je organ zavoda, ki ga sestavljajo ustanovitelji, regijski koordinatorji in njihovi namestniki. Ima predsednika in namestnika predsednika.

Naloge sveta zavoda:

  • iskanje srednjeročnih rešitev za uresničitev vizije zavoda,
  • obravnavanje in sprejemanje aktov zavoda,
  • imenovanje in razreševanje direktorja zavoda, članov strokovnega sveta in članov odborov,
  • sprejemanje programa dela in razvoja zavoda in spremljanje njihovega izvrševanja,
  • sprejemanje kadrovskega in finančnega načrta zavoda,
  • obravnavanje predlogov strokovnega sveta.
error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!