Kako bomo preživeli in uspeli

Knjiga Blaža Kavčiča in Katerine Vidner Ferkov Kako bomo preživeli in uspeli razkriva štiri smrtonosne globalistične dogme, je priročnik za oblikovanje stališč in spodbuda za delovanje. Osvobajati se bomo začeli, če se bo ljudstvo ozavestilo in dvignilo.

Knjiga je prispevek k oblikovanju jasnejše predstave o vzrokih eksistenčne krize človeštva in predstavitev možnih rešitev. Rdeča nit knjige je kot kri padlih partizanov in nageljni na lesenih balkonih, rdeča pesa v kozarcih, češnje na vejah in zemlja v vrtačah. Ni akademsko drsenje po predpisanih korakih, je doživeto intelektualno spoznanje, z vsemi možnimi napakami in prednostmi tega. Načrtno želi izzvati k razmišljanju in preseganju serviranih akademskih dogem, ki služijo sistemu ropanja ljudi in narave. Ne odrešuje in ne kaznuje, zahteva celovito razmišljanje in vztraja, da je nad megleno preteklostjo in napovedanimi črnimi oblaki prihodnosti sonce znanja. Noben narod in noben človek ne ve in ne zna vsega. Lahko pa reče: Ljudje vseh dežel, združimo se!

Knjiga želi predstaviti kopico družbenih pojavov, ki imajo usoden vpliv na naše življenje, so prevladujoče prisotni in vplivni. Vendar jih ljudje ne opazijo, jih nočejo opaziti ali nočejo priznati, da so jih opazili. Nekaj družbenih pojavov, ki so predstavljeni v knjigi:

– Oblast ne deluje v dobro državljanov in planeta, ker so institucije in motivacije postavljene tako, da to ni mogoče.

– Vse, kar se dogaja v človeški družbi, je posledica odločitev. Najpomembnejše odločitve za življenje in delo ljudi se sprejema v institucijah, ki jih v ustavah nacionalnih držav ni.

– Politične stranke so sistemsko zgolj transmisija za prenos odločitev koncentriranega kapitala v izvajanje. Če bi zastopale interese ljudstva, bi propadle.

– Oblast pospešeno zastruplja ljudi. Poglejte sledi razprševanja strupenih snovi na nebu, namesto sonca – strupene megle! Maske – dušenje, zastrupljanje in uničevanje psihe in kognitivnih sposobnosti otrok! Testiranja pomenijo zastrupljanje in poškodovanje psihofizične integritete ljudi!

V knjigi je kot spodbuda predstavljen tudi nov sistem družbenega upravljanja. Nekateri principi so uporabni v vseh sodobnih družbah sveta, veliko je stvari, ki jih bo treba razvijati na osnovi geografsko-kulturnih potreb in danosti. Vizija družbenega upravljanja, ki jo je razvil mag. Blaž Kavčič, izhaja iz principov, ki so prisotni v večini ustav nacionalnih držav, tudi v slovenski, in so prisotni v Splošni deklaraciji človekovih pravic, Nürenberškem kodeksu in drugih mednarodnih aktih, sprejetih v obdobjih streznitve in ozaveščenja po strahotah 2. svetovne vojne. Gre za sistem, ki ne temelji zgolj na parlamentarni, ampak tudi na družbeni in ekonomski demokraciji. Trenutno smo v paradigmi smrti, v tej knjigi je zato predstavljena tudi paradigma življenja in načini za uresničitev tega cilja.

Na poti preživetja bomo začeli zmagovati, ko bomo – vsakdo med nami osebno in mi vsi skupaj – sprejeli odločitev o neizprosnem, ciljnem, organiziranem boju. Z vsemi sredstvi, ki jih uporabljajo zoper nas. In vemo, da nas pospešeno zastrupljajo, ropajo in pobijajo. Neorganiziranost, izbruhi nasilja nam ne morejo pomagati na poti preživetja. Odločen boj za naše ustavne pravice pa vsekakor.

Kupi knjigo na spletni strani Založbe BP.
Angleški prevod – How We Will Survive and Thrive

Poglej si pogovore z avtorjema knjige Blažem Kavčičem in Katerino Vidner Ferkov:

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!