P39: Zakaj podpisati peticijo Javni poziv državljanov glede sklenitve globalnega sporazuma z WHO?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je začela postopek sprejemanja sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika – International Health Regulations – Pravilnik iz leta 2005. S spremembami bi WHO pridobila pristojnosti ugotavljati stanje in izbirati ukrepe v primeru pandemij in drugih izrednih razmer na račun držav in posameznikov.

Generalni direktor WHO Tedros je na zasedanju Generalne skupščine WHO dne 23. 5. 2022 izrecno povedal, da želi, da je WHO v središču svetovnih prizadevanj za zdravje: “Potrebujemo močnejšo in trajnostno financirano Svetovno zdravstveno organizacijo, ki bo v središču svetovne strukture zdravstvene varnosti.”

V svetu potekajo kampanje proti pridružitvi posameznih držav k sporazumu. Številne afriške države nasprotujejo spremembam Pravilnika.

Značilnosti sprememb – ukrepanje tudi, ko gre le za potencialno nevarnost

Pravne podrobnosti postopka sprejemanja spremembe Pravilnika so opisane v članku Nove pristojnosti WHO na račun pristojnosti Slovenije iz Pravne prakse 23-24/2022 ©, dostopnem tudi na tej spletni strani.

Posebej bode v oči predvidena možnost WHO, da ukrepa tudi, ko gre le za potencialno nevarnost. Predvideti je mogoče, da bi pri tem lahko šlo za ukrepe zaradi globalnega segrevanja ali grozeče lakote, ki bi ravno tako kot ukrepi pri epidemiji lahko posegali na vsa področja gospodarstva in življenja posameznikov.

Načela Ustanovne listine Združenih narodov

V Ustanovni listini Združenih narodov so določeni cilji OZN, med drugim »zavzemati [se] za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (1. člen, 3. točka ustanovne listine). Določena so tudi temeljna načela pri delovanju organizacije (2. člen):

»Organizacija in njene članice v svojih prizadevanjih za dosego ciljev iz 1. člena delujejo v skladu s temi načeli:

1. organizacija temelji na načelu suverene enakosti vseh članic, (…)

7. nobena določba v ustanovni listini Organizacije združenih narodov ne pooblašča, da se vmešava v zadeve, ki so po svoji naravi v notranji pristojnosti držav, ali od članic zahteva, da te zadeve predložijo v reševanje v skladu z ustanovno listino, vendar to načelo ne vpliva na izvajanje prisilnih ukrepov iz VII. Poglavja [VII. Poglavje – ukrepi glede ogrožanja in kršitev miru ter dejanj agresije].

OZN torej temelji na suverenih državah in Ustanovna listina ne pooblašča OZN, da države članice sili, da zadeve iz svoje notranje pristojnosti prenesejo na (posamezne agencije) OZN.

Odgovor države na vprašanja pandemije, klimatskih sprememb, je politično vprašanje in ne vprašanje »znanosti« oziroma medicinske stroke

V svetu omejenih virov so vse odločitve v javni sferi odločitve o tem, kaj z nečim pridobimo in čemu se hkrati odpovemo.

V primeru epidemije se je treba odločiti med interesi varovanja zdravja, interesi zaposlenih, podjetij, javnega sektorja, posameznikovih pravic, pravic otrok, starejših, bolnikov, varovanja prava in drugimi interesi. Iskanje rešitev znotraj teh okvirov je lahko samo politično. Nobena »znanost« ne daje odgovora na to, kako se je najbolje odzvati na vprašanje, kot je epidemija.

Odgovore na politična vprašanja lahko dajejo samo politična telesa, v prvi vrsti parlament kot zbor predstavnikov ljudstva. Parlament odloča na podlagi vrednot, načel, stališč in prioritet, ki so jih izbrali volilci, ko so volili stranke. Nobeno »strokovno« telo ne more sprejemati takšnih odločitev, ker sprejemanje takšnih odločitev ni stvar stroke.

WHO, ki nima pooblastila sprejemati političnih odločitev (saj ni izvoljeno telo), ne more dajati zavezujočih navodil o stvareh, ki so politične narave. Že iz tega razloga prenos političnih (državnih) pooblastil na »strokovno« organizacijo ustavno ni dopustna.

Več si preberi na naslednji povezavi – Zakaj podpisati peticijo? – drugi del – Platforma39 (domengorenseklaw.com)

Podpiši peticijo na naslednji povezavi – Petition · JAVNI POZIV DRŽAVLJANOV GLEDE SKLENITVE GLOBALNEGA SPORAZUMA S SVETOVNO ZDRAVSTVENO ORGANI · Change.org

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!
Deli s prijateljem