Iniciativa slovenskih zdravnikov: Pismo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, dr. med.

Podpisniki pisma predlagamo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, dr. med., da Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) pisno sporoči, da Slovenija ne bo podpisnica novega predlaganega sporazuma o pripravljenosti in odzivu na pandemijo in da Slovenija izstopa iz SZO.

1. SZO kot inštitucija

– SZO je bila ustanovljena 1948 kot neodvisen posvetovalni organ. Namen njenega delovanja je bil da promovira zdravje v svetovnem merilu, prispeva k ohranjanju varnega sveta in skrbi za najbolj ranljive. Prav tako, da skrbi za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja in zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu ter služi kot forum za razprave na področju različnih zdravstvenih tem. Njena globalna priporočila so bila neobvezujoča.

– s podpisom nove pogodbe, objavljene 1.12.2021, bi SZO dobila novo vlogo. Postavljena bi bila nad nacionalne zakone in ustave držav članic.

– njena priporočila bi s tem postala obvezujoča, posledično pa bi države članice popolnoma izgubile svojo suverenost pri odločanju o ukrepih v primeru pojava nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, klimatskih sprememb ali vojne.

– zaradi izgube nacionalne suverenosti na področju zdravstva bi se RS izpostavila tveganju, da bi SZO brez nacionalnih varovalnih mehanizmov razglasila pandemijo, narekovala obvezujoče kontraproduktivne ukrepe ter morda tudi obvezno cepljenje, s katerim bi pogojevali življenje. S tem bi izgubili temeljne človekove pravice, tudi pravico odločanja o svojem telesu in postali popolnoma brezpravni kot posameznik, kot družba in kot država.

Več si preberi na naslednji povezavi – Pismo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, dr. med. – Iniciativa slovenskih zdravnikov (slovenskizdravniki.si)

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!
Deli s prijateljem